அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2014
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சத்திருவிழா ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< January 2019 >>
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Thursday, 24 January 2019
மூன்றாம் திருவிழா
புகைப்படங்கள்
மூன்றாம் திருவிழா1 மூன்றாம் திருவிழா1 மூன்றாம் திருவிழா2 மூன்றாம் திருவிழா2 மூன்றாம் திருவிழா3 மூன்றாம் திருவிழா3 மூன்றாம் திருவிழா4 மூன்றாம் திருவிழா4 மூன்றாம் திருவிழா5 மூன்றாம் திருவிழா5 மூன்றாம் திருவிழா6 மூன்றாம் திருவிழா6 மூன்றாம் திருவிழா7 மூன்றாம் திருவிழா7 மூன்றாம் திருவிழா8 மூன்றாம் திருவிழா8 மூன்றாம் திருவிழா9 மூன்றாம் திருவிழா9 மூன்றாம் திருவிழா10 மூன்றாம் திருவிழா10 மூன்றாம் திருவிழா11 மூன்றாம் திருவிழா11 மூன்றாம் திருவிழா12 மூன்றாம் திருவிழா12 மூன்றாம் திருவிழா13 மூன்றாம் திருவிழா13 மூன்றாம் திருவிழா14 மூன்றாம் திருவிழா14 மூன்றாம் திருவிழா15 மூன்றாம் திருவிழா15 மூன்றாம் திருவிழா16 மூன்றாம் திருவிழா16 மூன்றாம் திருவிழா17 மூன்றாம் திருவிழா17 மூன்றாம் திருவிழா18 மூன்றாம் திருவிழா18 மூன்றாம் திருவிழா19 மூன்றாம் திருவிழா19 மூன்றாம் திருவிழா20 மூன்றாம் திருவிழா20 மூன்றாம் திருவிழா21 மூன்றாம் திருவிழா21 மூன்றாம் திருவிழா22 மூன்றாம் திருவிழா22 மூன்றாம் திருவிழா23 மூன்றாம் திருவிழா23 மூன்றாம் திருவிழா24 மூன்றாம் திருவிழா24 மூன்றாம் திருவிழா25 மூன்றாம் திருவிழா25 மூன்றாம் திருவிழா26 மூன்றாம் திருவிழா26 மூன்றாம் திருவிழா27 மூன்றாம் திருவிழா27 மூன்றாம் திருவிழா28 மூன்றாம் திருவிழா28 மூன்றாம் திருவிழா29 மூன்றாம் திருவிழா29 மூன்றாம் திருவிழா30 மூன்றாம் திருவிழா30 மூன்றாம் திருவிழா31 மூன்றாம் திருவிழா31 மூன்றாம் திருவிழா32 மூன்றாம் திருவிழா32 மூன்றாம் திருவிழா33 மூன்றாம் திருவிழா33 மூன்றாம் திருவிழா34 மூன்றாம் திருவிழா34 மூன்றாம் திருவிழா35 மூன்றாம் திருவிழா35 மூன்றாம் திருவிழா36 மூன்றாம் திருவிழா36 மூன்றாம் திருவிழா37 மூன்றாம் திருவிழா37 மூன்றாம் திருவிழா38 மூன்றாம் திருவிழா38 மூன்றாம் திருவிழா39 மூன்றாம் திருவிழா39 மூன்றாம் திருவிழா40 மூன்றாம் திருவிழா40 மூன்றாம் திருவிழா41 மூன்றாம் திருவிழா41 மூன்றாம் திருவிழா42 மூன்றாம் திருவிழா42 மூன்றாம் திருவிழா43 மூன்றாம் திருவிழா43 மூன்றாம் திருவிழா44 மூன்றாம் திருவிழா44 மூன்றாம் திருவிழா45 மூன்றாம் திருவிழா45 மூன்றாம் திருவிழா46 மூன்றாம் திருவிழா46 மூன்றாம் திருவிழா47 மூன்றாம் திருவிழா47 மூன்றாம் திருவிழா48 மூன்றாம் திருவிழா48 மூன்றாம் திருவிழா49 மூன்றாம் திருவிழா49 மூன்றாம் திருவிழா50 மூன்றாம் திருவிழா50 மூன்றாம் திருவிழா51 மூன்றாம் திருவிழா51 மூன்றாம் திருவிழா52 மூன்றாம் திருவிழா52 மூன்றாம் திருவிழா53 மூன்றாம் திருவிழா53 மூன்றாம் திருவிழா54 மூன்றாம் திருவிழா54 மூன்றாம் திருவிழா55 மூன்றாம் திருவிழா55 மூன்றாம் திருவிழா56 மூன்றாம் திருவிழா56 மூன்றாம் திருவிழா57 மூன்றாம் திருவிழா57 மூன்றாம் திருவிழா58 மூன்றாம் திருவிழா58
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More