அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2013
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சம் ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< February 2018 >>
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Wednesday, 21 February 2018
பூங்காவனம்
புகைப்படங்கள்
பூங்காவனம்1 பூங்காவனம்1 பூங்காவனம்2 பூங்காவனம்2 பூங்காவனம்3 பூங்காவனம்3 பூங்காவனம்4 பூங்காவனம்4 பூங்காவனம்5 பூங்காவனம்5 பூங்காவனம்6 பூங்காவனம்6 பூங்காவனம்7 பூங்காவனம்7 பூங்காவனம்8 பூங்காவனம்8 பூங்காவனம்9 பூங்காவனம்9 பூங்காவனம்10 பூங்காவனம்10 பூங்காவனம்11 பூங்காவனம்11 பூங்காவனம்12 பூங்காவனம்12 பூங்காவனம்13 பூங்காவனம்13 பூங்காவனம்14 பூங்காவனம்14 பூங்காவனம்15 பூங்காவனம்15 பூங்காவனம்16 பூங்காவனம்16 பூங்காவனம்17 பூங்காவனம்17 பூங்காவனம்18 பூங்காவனம்18 பூங்காவனம்19 பூங்காவனம்19 பூங்காவனம்20 பூங்காவனம்20 பூங்காவனம்21 பூங்காவனம்21 பூங்காவனம்22 பூங்காவனம்22 பூங்காவனம்23 பூங்காவனம்23 பூங்காவனம்24 பூங்காவனம்24 பூங்காவனம்25 பூங்காவனம்25 பூங்காவனம்26 பூங்காவனம்26 பூங்காவனம்27 பூங்காவனம்27 பூங்காவனம்28 பூங்காவனம்28 பூங்காவனம்29 பூங்காவனம்29 பூங்காவனம்30 பூங்காவனம்30 பூங்காவனம்31 பூங்காவனம்31 பூங்காவனம்32 பூங்காவனம்32 பூங்காவனம்33 பூங்காவனம்33 பூங்காவனம்34 பூங்காவனம்34 பூங்காவனம்35 பூங்காவனம்35 பூங்காவனம்36 பூங்காவனம்36 பூங்காவனம்37 பூங்காவனம்37 பூங்காவனம்38 பூங்காவனம்38 பூங்காவனம்39 பூங்காவனம்39 பூங்காவனம்40 பூங்காவனம்40 பூங்காவனம்41 பூங்காவனம்41 பூங்காவனம்42 பூங்காவனம்42 பூங்காவனம்43 பூங்காவனம்43 பூங்காவனம்44 பூங்காவனம்44 பூங்காவனம்45 பூங்காவனம்45 பூங்காவனம்46 பூங்காவனம்46 பூங்காவனம்47 பூங்காவனம்47 பூங்காவனம்48 பூங்காவனம்48 பூங்காவனம்49 பூங்காவனம்49 பூங்காவனம்50 பூங்காவனம்50 பூங்காவனம்51 பூங்காவனம்51 பூங்காவனம்52 பூங்காவனம்52 பூங்காவனம்53 பூங்காவனம்53 பூங்காவனம்54 பூங்காவனம்54
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More