அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2013
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சம் ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< February 2019 >>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Sunday, 17 February 2019
எல்லைமானப் பந்தல்
புகைப்படங்கள்
எல்லைமானப் பந்தல்1 எல்லைமானப் பந்தல்1 எல்லைமானப் பந்தல்2 எல்லைமானப் பந்தல்2 எல்லைமானப் பந்தல்3 எல்லைமானப் பந்தல்3 எல்லைமானப் பந்தல்4 எல்லைமானப் பந்தல்4 எல்லைமானப் பந்தல்5 எல்லைமானப் பந்தல்5 எல்லைமானப் பந்தல்6 எல்லைமானப் பந்தல்6 எல்லைமானப் பந்தல்7 எல்லைமானப் பந்தல்7 எல்லைமானப் பந்தல்8 எல்லைமானப் பந்தல்8 எல்லைமானப் பந்தல்9 எல்லைமானப் பந்தல்9 எல்லைமானப் பந்தல்10 எல்லைமானப் பந்தல்10 எல்லைமானப் பந்தல்11 எல்லைமானப் பந்தல்11 எல்லைமானப் பந்தல்12 எல்லைமானப் பந்தல்12 எல்லைமானப் பந்தல்13 எல்லைமானப் பந்தல்13 எல்லைமானப் பந்தல்14 எல்லைமானப் பந்தல்14 எல்லைமானப் பந்தல்15 எல்லைமானப் பந்தல்15 எல்லைமானப் பந்தல்16 எல்லைமானப் பந்தல்16 எல்லைமானப் பந்தல்17 எல்லைமானப் பந்தல்17 எல்லைமானப் பந்தல்18 எல்லைமானப் பந்தல்18 எல்லைமானப் பந்தல்19 எல்லைமானப் பந்தல்19 எல்லைமானப் பந்தல்20 எல்லைமானப் பந்தல்20 எல்லைமானப் பந்தல்21 எல்லைமானப் பந்தல்21 எல்லைமானப் பந்தல்22 எல்லைமானப் பந்தல்22 எல்லைமானப் பந்தல்23 எல்லைமானப் பந்தல்23 எல்லைமானப் பந்தல்24 எல்லைமானப் பந்தல்24 எல்லைமானப் பந்தல்25 எல்லைமானப் பந்தல்25 எல்லைமானப் பந்தல்26 எல்லைமானப் பந்தல்26 எல்லைமானப் பந்தல்27 எல்லைமானப் பந்தல்27 எல்லைமானப் பந்தல்28 எல்லைமானப் பந்தல்28 எல்லைமானப் பந்தல்29 எல்லைமானப் பந்தல்29 எல்லைமானப் பந்தல்30 எல்லைமானப் பந்தல்30 எல்லைமானப் பந்தல்31 எல்லைமானப் பந்தல்31 எல்லைமானப் பந்தல்32 எல்லைமானப் பந்தல்32 எல்லைமானப் பந்தல்33 எல்லைமானப் பந்தல்33 எல்லைமானப் பந்தல்34 எல்லைமானப் பந்தல்34 எல்லைமானப் பந்தல்35 எல்லைமானப் பந்தல்35 எல்லைமானப் பந்தல்36 எல்லைமானப் பந்தல்36 எல்லைமானப் பந்தல்37 எல்லைமானப் பந்தல்37 எல்லைமானப் பந்தல்38 எல்லைமானப் பந்தல்38 எல்லைமானப் பந்தல்39 எல்லைமானப் பந்தல்39 எல்லைமானப் பந்தல்40 எல்லைமானப் பந்தல்40 எல்லைமானப் பந்தல்41 எல்லைமானப் பந்தல்41 எல்லைமானப் பந்தல்42 எல்லைமானப் பந்தல்42 எல்லைமானப் பந்தல்43 எல்லைமானப் பந்தல்43 எல்லைமானப் பந்தல்44 எல்லைமானப் பந்தல்44
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More