அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2013
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சம் ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< February 2019 >>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Sunday, 17 February 2019
தேர்த்திருவிழா மாலை
புகைப்படங்கள்
தேர்த்திருவிழா மாலை1 தேர்த்திருவிழா மாலை1 தேர்த்திருவிழா மாலை1 தேர்த்திருவிழா மாலை1 தேர்த்திருவிழா மாலை2 தேர்த்திருவிழா மாலை2 தேர்த்திருவிழா மாலை2 தேர்த்திருவிழா மாலை2 தேர்த்திருவிழா மாலை3 தேர்த்திருவிழா மாலை3 தேர்த்திருவிழா மாலை3 தேர்த்திருவிழா மாலை3 தேர்த்திருவிழா மாலை4 தேர்த்திருவிழா மாலை4 தேர்த்திருவிழா மாலை4 தேர்த்திருவிழா மாலை4 தேர்த்திருவிழா மாலை5 தேர்த்திருவிழா மாலை5 தேர்த்திருவிழா மாலை5 தேர்த்திருவிழா மாலை5 தேர்த்திருவிழா மாலை6 தேர்த்திருவிழா மாலை6 தேர்த்திருவிழா மாலை6 தேர்த்திருவிழா மாலை6 தேர்த்திருவிழா மாலை7 தேர்த்திருவிழா மாலை7 தேர்த்திருவிழா மாலை7 தேர்த்திருவிழா மாலை7 தேர்த்திருவிழா மாலை8 தேர்த்திருவிழா மாலை8 தேர்த்திருவிழா மாலை8 தேர்த்திருவிழா மாலை8 தேர்த்திருவிழா மாலை9 தேர்த்திருவிழா மாலை9 தேர்த்திருவிழா மாலை9 தேர்த்திருவிழா மாலை9 தேர்த்திருவிழா மாலை10 தேர்த்திருவிழா மாலை10 தேர்த்திருவிழா மாலை10 தேர்த்திருவிழா மாலை10 தேர்த்திருவிழா மாலை11 தேர்த்திருவிழா மாலை11 தேர்த்திருவிழா மாலை11 தேர்த்திருவிழா மாலை11 தேர்த்திருவிழா மாலை12 தேர்த்திருவிழா மாலை12 தேர்த்திருவிழா மாலை12 தேர்த்திருவிழா மாலை12 தேர்த்திருவிழா மாலை13 தேர்த்திருவிழா மாலை13 தேர்த்திருவிழா மாலை13 தேர்த்திருவிழா மாலை13 தேர்த்திருவிழா மாலை14 தேர்த்திருவிழா மாலை14 தேர்த்திருவிழா மாலை14 தேர்த்திருவிழா மாலை14 தேர்த்திருவிழா மாலை15 தேர்த்திருவிழா மாலை15 தேர்த்திருவிழா மாலை15 தேர்த்திருவிழா மாலை15 தேர்த்திருவிழா மாலை16 தேர்த்திருவிழா மாலை16 தேர்த்திருவிழா மாலை16 தேர்த்திருவிழா மாலை16 தேர்த்திருவிழா மாலை17 தேர்த்திருவிழா மாலை17 தேர்த்திருவிழா மாலை17 தேர்த்திருவிழா மாலை17 தேர்த்திருவிழா மாலை18 தேர்த்திருவிழா மாலை18 தேர்த்திருவிழா மாலை18 தேர்த்திருவிழா மாலை18 தேர்த்திருவிழா மாலை19 தேர்த்திருவிழா மாலை19 தேர்த்திருவிழா மாலை19 தேர்த்திருவிழா மாலை19 தேர்த்திருவிழா மாலை20 தேர்த்திருவிழா மாலை20 தேர்த்திருவிழா மாலை20 தேர்த்திருவிழா மாலை20 தேர்த்திருவிழா மாலை21 தேர்த்திருவிழா மாலை21 தேர்த்திருவிழா மாலை21 தேர்த்திருவிழா மாலை21 தேர்த்திருவிழா மாலை22 தேர்த்திருவிழா மாலை22 தேர்த்திருவிழா மாலை22 தேர்த்திருவிழா மாலை22 தேர்த்திருவிழா மாலை23 தேர்த்திருவிழா மாலை23 தேர்த்திருவிழா மாலை23 தேர்த்திருவிழா மாலை23 தேர்த்திருவிழா மாலை24 தேர்த்திருவிழா மாலை24 தேர்த்திருவிழா மாலை24 தேர்த்திருவிழா மாலை24 தேர்த்திருவிழா மாலை25 தேர்த்திருவிழா மாலை25 தேர்த்திருவிழா மாலை25 தேர்த்திருவிழா மாலை25 தேர்த்திருவிழா மாலை26 தேர்த்திருவிழா மாலை26 தேர்த்திருவிழா மாலை26 தேர்த்திருவிழா மாலை26 தேர்த்திருவிழா மாலை27 தேர்த்திருவிழா மாலை27 தேர்த்திருவிழா மாலை27 தேர்த்திருவிழா மாலை27 தேர்த்திருவிழா மாலை28 தேர்த்திருவிழா மாலை28 தேர்த்திருவிழா மாலை28 தேர்த்திருவிழா மாலை28 தேர்த்திருவிழா மாலை29 தேர்த்திருவிழா மாலை29 தேர்த்திருவிழா மாலை29 தேர்த்திருவிழா மாலை29 தேர்த்திருவிழா மாலை30 தேர்த்திருவிழா மாலை30 தேர்த்திருவிழா மாலை30 தேர்த்திருவிழா மாலை30 தேர்த்திருவிழா மாலை31 தேர்த்திருவிழா மாலை31 தேர்த்திருவிழா மாலை31 தேர்த்திருவிழா மாலை31 தேர்த்திருவிழா மாலை32 தேர்த்திருவிழா மாலை32 தேர்த்திருவிழா மாலை32 தேர்த்திருவிழா மாலை32 தேர்த்திருவிழா மாலை33 தேர்த்திருவிழா மாலை33 தேர்த்திருவிழா மாலை33 தேர்த்திருவிழா மாலை33 தேர்த்திருவிழா மாலை34 தேர்த்திருவிழா மாலை34 தேர்த்திருவிழா மாலை34 தேர்த்திருவிழா மாலை34 தேர்த்திருவிழா மாலை35 தேர்த்திருவிழா மாலை35 தேர்த்திருவிழா மாலை36 தேர்த்திருவிழா மாலை36 தேர்த்திருவிழா மாலை37 தேர்த்திருவிழா மாலை37 தேர்த்திருவிழா மாலை38 தேர்த்திருவிழா மாலை38 தேர்த்திருவிழா மாலை39 தேர்த்திருவிழா மாலை39 தேர்த்திருவிழா மாலை40 தேர்த்திருவிழா மாலை40 தேர்த்திருவிழா மாலை41 தேர்த்திருவிழா மாலை41 தேர்த்திருவிழா மாலை42 தேர்த்திருவிழா மாலை42 தேர்த்திருவிழா மாலை43 தேர்த்திருவிழா மாலை43 தேர்த்திருவிழா மாலை44 தேர்த்திருவிழா மாலை44
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More