அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2013
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சம் ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< February 2019 >>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Sunday, 17 February 2019
தேர்த்திருவிழா காலை
புகைப்படங்கள்
தேர்த்திருவிழா காலை1 தேர்த்திருவிழா காலை1 தேர்த்திருவிழா காலை1 தேர்த்திருவிழா காலை1 தேர்த்திருவிழா காலை2 தேர்த்திருவிழா காலை2 தேர்த்திருவிழா காலை2 தேர்த்திருவிழா காலை2 தேர்த்திருவிழா காலை3 தேர்த்திருவிழா காலை3 தேர்த்திருவிழா காலை3 தேர்த்திருவிழா காலை3 தேர்த்திருவிழா காலை4 தேர்த்திருவிழா காலை4 தேர்த்திருவிழா காலை4 தேர்த்திருவிழா காலை4 தேர்த்திருவிழா காலை5 தேர்த்திருவிழா காலை5 தேர்த்திருவிழா காலை5 தேர்த்திருவிழா காலை5 தேர்த்திருவிழா காலை6 தேர்த்திருவிழா காலை6 தேர்த்திருவிழா காலை6 தேர்த்திருவிழா காலை6 தேர்த்திருவிழா காலை7 தேர்த்திருவிழா காலை7 தேர்த்திருவிழா காலை7 தேர்த்திருவிழா காலை7 தேர்த்திருவிழா காலை8 தேர்த்திருவிழா காலை8 தேர்த்திருவிழா காலை8 தேர்த்திருவிழா காலை8 தேர்த்திருவிழா காலை9 தேர்த்திருவிழா காலை9 தேர்த்திருவிழா காலை9 தேர்த்திருவிழா காலை9 தேர்த்திருவிழா காலை10 தேர்த்திருவிழா காலை10 தேர்த்திருவிழா காலை10 தேர்த்திருவிழா காலை10 தேர்த்திருவிழா காலை11 தேர்த்திருவிழா காலை11 தேர்த்திருவிழா காலை11 தேர்த்திருவிழா காலை11 தேர்த்திருவிழா காலை12 தேர்த்திருவிழா காலை12 தேர்த்திருவிழா காலை12 தேர்த்திருவிழா காலை12 தேர்த்திருவிழா காலை13 தேர்த்திருவிழா காலை13 தேர்த்திருவிழா காலை13 தேர்த்திருவிழா காலை13 தேர்த்திருவிழா காலை14 தேர்த்திருவிழா காலை14 தேர்த்திருவிழா காலை14 தேர்த்திருவிழா காலை14 தேர்த்திருவிழா காலை15 தேர்த்திருவிழா காலை15 தேர்த்திருவிழா காலை15 தேர்த்திருவிழா காலை15 தேர்த்திருவிழா காலை16 தேர்த்திருவிழா காலை16 தேர்த்திருவிழா காலை16 தேர்த்திருவிழா காலை16 தேர்த்திருவிழா காலை17 தேர்த்திருவிழா காலை17 தேர்த்திருவிழா காலை17 தேர்த்திருவிழா காலை17 தேர்த்திருவிழா காலை18 தேர்த்திருவிழா காலை18 தேர்த்திருவிழா காலை18 தேர்த்திருவிழா காலை18 தேர்த்திருவிழா காலை19 தேர்த்திருவிழா காலை19 தேர்த்திருவிழா காலை19 தேர்த்திருவிழா காலை19 தேர்த்திருவிழா காலை20 தேர்த்திருவிழா காலை20 தேர்த்திருவிழா காலை20 தேர்த்திருவிழா காலை20 தேர்த்திருவிழா காலை21 தேர்த்திருவிழா காலை21 தேர்த்திருவிழா காலை21 தேர்த்திருவிழா காலை21 தேர்த்திருவிழா காலை22 தேர்த்திருவிழா காலை22 தேர்த்திருவிழா காலை22 தேர்த்திருவிழா காலை22 தேர்த்திருவிழா காலை23 தேர்த்திருவிழா காலை23 தேர்த்திருவிழா காலை23 தேர்த்திருவிழா காலை23 தேர்த்திருவிழா காலை24 தேர்த்திருவிழா காலை24 தேர்த்திருவிழா காலை24 தேர்த்திருவிழா காலை24 தேர்த்திருவிழா காலை25 தேர்த்திருவிழா காலை25 தேர்த்திருவிழா காலை25 தேர்த்திருவிழா காலை25 தேர்த்திருவிழா காலை26 தேர்த்திருவிழா காலை26 தேர்த்திருவிழா காலை26 தேர்த்திருவிழா காலை26 தேர்த்திருவிழா காலை27 தேர்த்திருவிழா காலை27 தேர்த்திருவிழா காலை27 தேர்த்திருவிழா காலை27 தேர்த்திருவிழா காலை28 தேர்த்திருவிழா காலை28 தேர்த்திருவிழா காலை28 தேர்த்திருவிழா காலை28 தேர்த்திருவிழா காலை29 தேர்த்திருவிழா காலை29 தேர்த்திருவிழா காலை29 தேர்த்திருவிழா காலை29 தேர்த்திருவிழா காலை30 தேர்த்திருவிழா காலை30 தேர்த்திருவிழா காலை30 தேர்த்திருவிழா காலை30 தேர்த்திருவிழா காலை31 தேர்த்திருவிழா காலை31 தேர்த்திருவிழா காலை31 தேர்த்திருவிழா காலை31 தேர்த்திருவிழா காலை32 தேர்த்திருவிழா காலை32 தேர்த்திருவிழா காலை32 தேர்த்திருவிழா காலை32 தேர்த்திருவிழா காலை33 தேர்த்திருவிழா காலை33 தேர்த்திருவிழா காலை33 தேர்த்திருவிழா காலை33 தேர்த்திருவிழா காலை34 தேர்த்திருவிழா காலை34 தேர்த்திருவிழா காலை34 தேர்த்திருவிழா காலை34 தேர்த்திருவிழா காலை35 தேர்த்திருவிழா காலை35 தேர்த்திருவிழா காலை35 தேர்த்திருவிழா காலை35 தேர்த்திருவிழா காலை36 தேர்த்திருவிழா காலை36 தேர்த்திருவிழா காலை36 தேர்த்திருவிழா காலை36 தேர்த்திருவிழா காலை37 தேர்த்திருவிழா காலை37 தேர்த்திருவிழா காலை37 தேர்த்திருவிழா காலை37 தேர்த்திருவிழா காலை38 தேர்த்திருவிழா காலை38 தேர்த்திருவிழா காலை38 தேர்த்திருவிழா காலை38 தேர்த்திருவிழா காலை39 தேர்த்திருவிழா காலை39 தேர்த்திருவிழா காலை39 தேர்த்திருவிழா காலை39 தேர்த்திருவிழா காலை40 தேர்த்திருவிழா காலை40 தேர்த்திருவிழா காலை40 தேர்த்திருவிழா காலை40 தேர்த்திருவிழா காலை41 தேர்த்திருவிழா காலை41 தேர்த்திருவிழா காலை41 தேர்த்திருவிழா காலை41 தேர்த்திருவிழா காலை42 தேர்த்திருவிழா காலை42 தேர்த்திருவிழா காலை42 தேர்த்திருவிழா காலை42 தேர்த்திருவிழா காலை43 தேர்த்திருவிழா காலை43 தேர்த்திருவிழா காலை43 தேர்த்திருவிழா காலை43 தேர்த்திருவிழா காலை44 தேர்த்திருவிழா காலை44 தேர்த்திருவிழா காலை44 தேர்த்திருவிழா காலை44 தேர்த்திருவிழா காலை45 தேர்த்திருவிழா காலை45 தேர்த்திருவிழா காலை45 தேர்த்திருவிழா காலை45 தேர்த்திருவிழா காலை46 தேர்த்திருவிழா காலை46 தேர்த்திருவிழா காலை46 தேர்த்திருவிழா காலை46 தேர்த்திருவிழா காலை47 தேர்த்திருவிழா காலை47 தேர்த்திருவிழா காலை47 தேர்த்திருவிழா காலை47 தேர்த்திருவிழா காலை1 தேர்த்திருவிழா காலை1 தேர்த்திருவிழா காலை2 தேர்த்திருவிழா காலை2 தேர்த்திருவிழா காலை3 தேர்த்திருவிழா காலை3 தேர்த்திருவிழா காலை4 தேர்த்திருவிழா காலை4 தேர்த்திருவிழா காலை5 தேர்த்திருவிழா காலை5 தேர்த்திருவிழா காலை6 தேர்த்திருவிழா காலை6 தேர்த்திருவிழா காலை7 தேர்த்திருவிழா காலை7 தேர்த்திருவிழா காலை8 தேர்த்திருவிழா காலை8 தேர்த்திருவிழா காலை9 தேர்த்திருவிழா காலை9 தேர்த்திருவிழா காலை10 தேர்த்திருவிழா காலை10 தேர்த்திருவிழா காலை11 தேர்த்திருவிழா காலை11 தேர்த்திருவிழா காலை12 தேர்த்திருவிழா காலை12 தேர்த்திருவிழா காலை13 தேர்த்திருவிழா காலை13 தேர்த்திருவிழா காலை14 தேர்த்திருவிழா காலை14 தேர்த்திருவிழா காலை15 தேர்த்திருவிழா காலை15 தேர்த்திருவிழா காலை16 தேர்த்திருவிழா காலை16 தேர்த்திருவிழா காலை17 தேர்த்திருவிழா காலை17 தேர்த்திருவிழா காலை18 தேர்த்திருவிழா காலை18 தேர்த்திருவிழா காலை19 தேர்த்திருவிழா காலை19 தேர்த்திருவிழா காலை20 தேர்த்திருவிழா காலை20 தேர்த்திருவிழா காலை21 தேர்த்திருவிழா காலை21 தேர்த்திருவிழா காலை22 தேர்த்திருவிழா காலை22 தேர்த்திருவிழா காலை23 தேர்த்திருவிழா காலை23 தேர்த்திருவிழா காலை24 தேர்த்திருவிழா காலை24 தேர்த்திருவிழா காலை25 தேர்த்திருவிழா காலை25 தேர்த்திருவிழா காலை26 தேர்த்திருவிழா காலை26 தேர்த்திருவிழா காலை27 தேர்த்திருவிழா காலை27 தேர்த்திருவிழா காலை28 தேர்த்திருவிழா காலை28 தேர்த்திருவிழா காலை29 தேர்த்திருவிழா காலை29 தேர்த்திருவிழா காலை30 தேர்த்திருவிழா காலை30 தேர்த்திருவிழா காலை31 தேர்த்திருவிழா காலை31 தேர்த்திருவிழா காலை32 தேர்த்திருவிழா காலை32 தேர்த்திருவிழா காலை33 தேர்த்திருவிழா காலை33 தேர்த்திருவிழா காலை34 தேர்த்திருவிழா காலை34 தேர்த்திருவிழா காலை35 தேர்த்திருவிழா காலை35 தேர்த்திருவிழா காலை36 தேர்த்திருவிழா காலை36 தேர்த்திருவிழா காலை37 தேர்த்திருவிழா காலை37 தேர்த்திருவிழா காலை38 தேர்த்திருவிழா காலை38 தேர்த்திருவிழா காலை39 தேர்த்திருவிழா காலை39 தேர்த்திருவிழா காலை40 தேர்த்திருவிழா காலை40 தேர்த்திருவிழா காலை41 தேர்த்திருவிழா காலை41 தேர்த்திருவிழா காலை42 தேர்த்திருவிழா காலை42 தேர்த்திருவிழா காலை43 தேர்த்திருவிழா காலை43 தேர்த்திருவிழா காலை44 தேர்த்திருவிழா காலை44 தேர்த்திருவிழா காலை45 தேர்த்திருவிழா காலை45 தேர்த்திருவிழா காலை46 தேர்த்திருவிழா காலை46 தேர்த்திருவிழா காலை47 தேர்த்திருவிழா காலை47 தேர்த்திருவிழா காலை48 தேர்த்திருவிழா காலை48 தேர்த்திருவிழா காலை49 தேர்த்திருவிழா காலை49 தேர்த்திருவிழா காலை50 தேர்த்திருவிழா காலை50
வீடியோக்கள்
39
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More