அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2013
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சம் ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< February 2019 >>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Sunday, 17 February 2019
திருமஞ்சம்
புகைப்படங்கள்
திருமஞ்சம்1 திருமஞ்சம்1 திருமஞ்சம்2 திருமஞ்சம்2 திருமஞ்சம்3 திருமஞ்சம்3 திருமஞ்சம்4 திருமஞ்சம்4 திருமஞ்சம்5 திருமஞ்சம்5 திருமஞ்சம்6 திருமஞ்சம்6 திருமஞ்சம்7 திருமஞ்சம்7 திருமஞ்சம்8 திருமஞ்சம்8 திருமஞ்சம்9 திருமஞ்சம்9 திருமஞ்சம்10 திருமஞ்சம்10 திருமஞ்சம்11 திருமஞ்சம்11 திருமஞ்சம்12 திருமஞ்சம்12 திருமஞ்சம்13 திருமஞ்சம்13 திருமஞ்சம்14 திருமஞ்சம்14 திருமஞ்சம்15 திருமஞ்சம்15 திருமஞ்சம்16 திருமஞ்சம்16 திருமஞ்சம்17 திருமஞ்சம்17 திருமஞ்சம்18 திருமஞ்சம்18 திருமஞ்சம்19 திருமஞ்சம்19 திருமஞ்சம்20 திருமஞ்சம்20 திருமஞ்சம்21 திருமஞ்சம்21 திருமஞ்சம்22 திருமஞ்சம்22 திருமஞ்சம்23 திருமஞ்சம்23 திருமஞ்சம்24 திருமஞ்சம்24 திருமஞ்சம்25 திருமஞ்சம்25 திருமஞ்சம்26 திருமஞ்சம்26 திருமஞ்சம்27 திருமஞ்சம்27 திருமஞ்சம்28 திருமஞ்சம்28 திருமஞ்சம்29 திருமஞ்சம்29 திருமஞ்சம்30 திருமஞ்சம்30 திருமஞ்சம்31 திருமஞ்சம்31 திருமஞ்சம்32 திருமஞ்சம்32 திருமஞ்சம்33 திருமஞ்சம்33 திருமஞ்சம்1 திருமஞ்சம்1 திருமஞ்சம்2 திருமஞ்சம்2 திருமஞ்சம்3 திருமஞ்சம்3 திருமஞ்சம்4 திருமஞ்சம்4 திருமஞ்சம்5 திருமஞ்சம்5 திருமஞ்சம்6 திருமஞ்சம்6 திருமஞ்சம்7 திருமஞ்சம்7 திருமஞ்சம்8 திருமஞ்சம்8 திருமஞ்சம்9 திருமஞ்சம்9 திருமஞ்சம்10 திருமஞ்சம்10 திருமஞ்சம்11 திருமஞ்சம்11 திருமஞ்சம்12 திருமஞ்சம்12 திருமஞ்சம்13 திருமஞ்சம்13 திருமஞ்சம்14 திருமஞ்சம்14 திருமஞ்சம்15 திருமஞ்சம்15 திருமஞ்சம்16 திருமஞ்சம்16 திருமஞ்சம்17 திருமஞ்சம்17 திருமஞ்சம்18 திருமஞ்சம்18 திருமஞ்சம்19 திருமஞ்சம்19 திருமஞ்சம்20 திருமஞ்சம்20 திருமஞ்சம்21 திருமஞ்சம்21 திருமஞ்சம்22 திருமஞ்சம்22 திருமஞ்சம்23 திருமஞ்சம்23 திருமஞ்சம்24 திருமஞ்சம்24 திருமஞ்சம்25 திருமஞ்சம்25 திருமஞ்சம்26 திருமஞ்சம்26 திருமஞ்சம்27 திருமஞ்சம்27 திருமஞ்சம்28 திருமஞ்சம்28 திருமஞ்சம்29 திருமஞ்சம்29 திருமஞ்சம்30 திருமஞ்சம்30 திருமஞ்சம்31 திருமஞ்சம்31 திருமஞ்சம்32 திருமஞ்சம்32 திருமஞ்சம்33 திருமஞ்சம்33 திருமஞ்சம்34 திருமஞ்சம்34 திருமஞ்சம்35 திருமஞ்சம்35 திருமஞ்சம்36 திருமஞ்சம்36 திருமஞ்சம்37 திருமஞ்சம்37 திருமஞ்சம்38 திருமஞ்சம்38 திருமஞ்சம்39 திருமஞ்சம்39 திருமஞ்சம்40 திருமஞ்சம்40 திருமஞ்சம்41 திருமஞ்சம்41 திருமஞ்சம்42 திருமஞ்சம்42 திருமஞ்சம்43 திருமஞ்சம்43 திருமஞ்சம்44 திருமஞ்சம்44 திருமஞ்சம்45 திருமஞ்சம்45 திருமஞ்சம்46 திருமஞ்சம்46 திருமஞ்சம்47 திருமஞ்சம்47 திருமஞ்சம்48 திருமஞ்சம்48 திருமஞ்சம்49 திருமஞ்சம்49 திருமஞ்சம்50 திருமஞ்சம்50 திருமஞ்சம்51 திருமஞ்சம்51 திருமஞ்சம்52 திருமஞ்சம்52 திருமஞ்சம்53 திருமஞ்சம்53 திருமஞ்சம்54 திருமஞ்சம்54 திருமஞ்சம்55 திருமஞ்சம்55 திருமஞ்சம்56 திருமஞ்சம்56 திருமஞ்சம்57 திருமஞ்சம்57 திருமஞ்சம்58 திருமஞ்சம்58 திருமஞ்சம்59 திருமஞ்சம்59 திருமஞ்சம்60 திருமஞ்சம்60 திருமஞ்சம்61 திருமஞ்சம்61 திருமஞ்சம்62 திருமஞ்சம்62 திருமஞ்சம்63 திருமஞ்சம்63 திருமஞ்சம்64 திருமஞ்சம்64 திருமஞ்சம்65 திருமஞ்சம்65 திருமஞ்சம்66 திருமஞ்சம்66 திருமஞ்சம்67 திருமஞ்சம்67 திருமஞ்சம்68 திருமஞ்சம்68 திருமஞ்சம்69 திருமஞ்சம்69 திருமஞ்சம்70 திருமஞ்சம்70 திருமஞ்சம்71 திருமஞ்சம்71 திருமஞ்சம்72 திருமஞ்சம்72 திருமஞ்சம்73 திருமஞ்சம்73 திருமஞ்சம்74 திருமஞ்சம்74 திருமஞ்சம்75 திருமஞ்சம்75 திருமஞ்சம்76 திருமஞ்சம்76 திருமஞ்சம்77 திருமஞ்சம்77 திருமஞ்சம்78 திருமஞ்சம்78 திருமஞ்சம்79 திருமஞ்சம்79 திருமஞ்சம்80 திருமஞ்சம்80 திருமஞ்சம்81 திருமஞ்சம்81 திருமஞ்சம்82 திருமஞ்சம்82 திருமஞ்சம்83 திருமஞ்சம்83 திருமஞ்சம்84 திருமஞ்சம்84
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More