அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2013
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சம் ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< February 2019 >>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Sunday, 17 February 2019
மகோற்சவ பந்தல் கால்
புகைப்படங்கள்
மகோற்சவ பந்தல் கால்-131 மகோற்சவ பந்தல் கால்-131 மகோற்சவ பந்தல் கால்-132 மகோற்சவ பந்தல் கால்-132 மகோற்சவ பந்தல் கால்-133 மகோற்சவ பந்தல் கால்-133 மகோற்சவ பந்தல் கால்-134 மகோற்சவ பந்தல் கால்-134 மகோற்சவ பந்தல் கால்-135 மகோற்சவ பந்தல் கால்-135 மகோற்சவ பந்தல் கால்-136 மகோற்சவ பந்தல் கால்-136 மகோற்சவ பந்தல் கால்-137 மகோற்சவ பந்தல் கால்-137 மகோற்சவ பந்தல் கால்-138 மகோற்சவ பந்தல் கால்-138 மகோற்சவ பந்தல் கால்-139 மகோற்சவ பந்தல் கால்-139 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1310 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1310 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1311 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1311 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1312 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1312 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1313 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1313 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1314 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1314 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1315 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1315 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1316 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1316 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1317 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1317 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1318 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1318 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1319 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1319 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1320 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1320 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1321 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1321 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1322 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1322 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1323 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1323 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1324 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1324 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1325 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1325 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1326 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1326 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1327 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1327 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1328 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1328 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1329 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1329 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1330 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1330 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1331 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1331 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1332 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1332 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1333 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1333 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1334 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1334 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1335 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1335 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1336 மகோற்சவ பந்தல் கால்-1336
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More