அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
விசேடதினங்கள்
விஷ்ணு கணபதி பிரதிஷ்டை தண்டிகை உற்சவம் திருக்குளிர்த்தி நந்தன வருஷப்பிறப்பு தீப பூஜை கிருஷ்ண ஜெயந்தி விநாயக ஷஷ்டி திருவாதிரை ஆவணிச் சதுர்த்தி 2014
 
Events Calendar
<< November 2018 >>
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Thursday, 15 November 2018
விநாயகஷஷ்டி -2012

 

விநாயக ஷஷ்டி 29.11.2012 வியாழக்கிழமை ஆரம்பமாகி எதிர்வரும்

03(18.12.2012) செவ்வாய்க்கிழமை சூரன்போர் நடைபெறும். தினமும்


காலை :- 5.00 மணி பூஜை
காலை :- 5.30 மணி லட்சார்ச்சனை

காலை          :- 11.00 மணி பூஜை
காலை           :- 11.30 மணி வசந்த மண்டப பூஜை
நண்பகல்       :- 12.00 மணி சுவாமி வீதியுலா


தொடர்ந்து விநாயக புராண கதை படிப்பு இடம்பெறும்.

புகைப்படங்கள்
விநாயகஷஷ்டி -2012 விநாயகஷஷ்டி -2012 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201218 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201219 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201220 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201221 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -20121 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201222 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -20122 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201223 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -20123 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201224 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -20124 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201225 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -20125 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201226 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -20126 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201227 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -20127 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201228 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -20128 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201229 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -20129 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201230 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201210 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201231 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201211 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201232 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201212 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201233 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201213 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201234 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201214 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201235 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201215 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201236 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201216 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201237 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201217 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201238 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201239 விநாயகஷஷ்டி -201240 விநாயகஷஷ்டி -201240
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More