அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
விசேடதினங்கள்
விஷ்ணு கணபதி பிரதிஷ்டை தண்டிகை உற்சவம் திருக்குளிர்த்தி நந்தன வருஷப்பிறப்பு தீப பூஜை கிருஷ்ண ஜெயந்தி விநாயக ஷஷ்டி திருவாதிரை ஆவணிச் சதுர்த்தி 2014
 
Events Calendar
<< February 2019 >>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Sunday, 17 February 2019
கிருஷ்ண ஜெயந்தி (உறியடி)உற்சவம்

 

08.09.2012 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6.30 மணியளவில் மிகச்சிறப்பாக உறியடி உற்சவம் நடைபெற்றது.

புகைப்படங்கள்
கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20121 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20121 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20122 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20122 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20123 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20123 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20124 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20124 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20125 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20125 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20126 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20126 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20127 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20127 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20128 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20128 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20129 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20129 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201210 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201210 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201211 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201211 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201212 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201212 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201213 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201213 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201214 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201214 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201215 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201215 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201216 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201216 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201217 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201217 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201218 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201218 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201219 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201219 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201220 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201220 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201221 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201221 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201222 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201222 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201223 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201223 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201224 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201224 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201225 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201225 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201226 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201226 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201227 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201227 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201228 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201228 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201229 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201229 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201230 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201230 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201231 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201231 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201232 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201232 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201233 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201233 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201234 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201234 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201235 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201235 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201236 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201236 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201237 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201237 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201238 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201238 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201239 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201239 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201240 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201240 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201241 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201241 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201242 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201242 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201243 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201243 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201244 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201244 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201245 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201245 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201246 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201246 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201247 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201247 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201248 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201248 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201249 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201249 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201250 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201250 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201251 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201251 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201252 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201252 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201253 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201253 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201254 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201254 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201255 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201255 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201256 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201256 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201257 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201257 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201258 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201258 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201259 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201259 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201260 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201260 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201261 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201261 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201262 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201262 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201263 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201263 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201264 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201264 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201265 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 201265
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More