அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2011
மகோற்சவபந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாந்திருவிழா நான்காந்திருவிழா ஐந்தாந்திருவிழா திருமஞ்சம் ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பறம் சப்பறத் திருவிழா தேர்த்திருவிழா தீர்த்ததிருவிழா பூங்காவனத் திருவிழா வைரவர் பொங்கல் தேர்த்திருவிழா சிறப்பு மலர் தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி ஏனைய படங்கள் கொடியிறக்கம்
 
Events Calendar
<< September 2018 >>
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Tuesday, 18 September 2018
சப்பறத் திருவிழா

03.06.2011 வெள்ளிக்கிழமை   சப்பறத் திருவிழா

புகைப்படங்கள்
சப்பறத் திருவிழா -01 சப்பறத் திருவிழா -01 சப்பறத் திருவிழா -02 சப்பறத் திருவிழா -02 சப்பறத் திருவிழா -03 சப்பறத் திருவிழா -03 சப்பறத் திருவிழா -04 சப்பறத் திருவிழா -04 சப்பறத் திருவிழா -05 சப்பறத் திருவிழா -05 சப்பறத் திருவிழா -05 சப்பறத் திருவிழா -05 சப்பறத் திருவிழா -06 சப்பறத் திருவிழா -06 சப்பறத் திருவிழா -07 சப்பறத் திருவிழா -07 சப்பறத் திருவிழா -08 சப்பறத் திருவிழா -08 சப்பறத் திருவிழா -09 சப்பறத் திருவிழா -09 சப்பறத் திருவிழா -10 சப்பறத் திருவிழா -10 சப்பறத் திருவிழா -11 சப்பறத் திருவிழா -11 சப்பறத் திருவிழா -12 சப்பறத் திருவிழா -12 சப்பறத் திருவிழா -13 சப்பறத் திருவிழா -13 சப்பறத் திருவிழா -14 சப்பறத் திருவிழா -14 சப்பறத் திருவிழா -15 சப்பறத் திருவிழா -15 சப்பறத் திருவிழா -16 சப்பறத் திருவிழா -16 சப்பறத் திருவிழா -17 சப்பறத் திருவிழா -17 சப்பறத் திருவிழா சப்பறத் திருவிழா சப்பறத் திருவிழா-19 சப்பறத் திருவிழா-19 சப்பறத் திருவிழா-20 சப்பறத் திருவிழா-20 சப்பறத் திருவிழா-21 சப்பறத் திருவிழா-21 சப்பறத் திருவிழா-22 சப்பறத் திருவிழா-22 சப்பறத் திருவிழா-23 சப்பறத் திருவிழா-23 சப்பறத் திருவிழா-24 சப்பறத் திருவிழா-24 சப்பறத் திருவிழா-25 சப்பறத் திருவிழா-25 சப்பறத் திருவிழா-26 சப்பறத் திருவிழா-26 சப்பறத் திருவிழா-27 சப்பறத் திருவிழா-27 சப்பறத் திருவிழா-28 சப்பறத் திருவிழா-28 சப்பறத் திருவிழா-29 சப்பறத் திருவிழா-29 சப்பறத் திருவிழா-30 சப்பறத் திருவிழா-30 சப்பறத் திருவிழா-31 சப்பறத் திருவிழா-31 சப்பறத் திருவிழா-32 சப்பறத் திருவிழா-32 சப்பறத் திருவிழா-33 சப்பறத் திருவிழா-33 சப்பறத் திருவிழா-34 சப்பறத் திருவிழா-34 சப்பறத் திருவிழா-35 சப்பறத் திருவிழா-35 சப்பறத் திருவிழா-36 சப்பறத் திருவிழா-36 சப்பறத் திருவிழா-37 சப்பறத் திருவிழா-37 சப்பறத் திருவிழா-38 சப்பறத் திருவிழா-38 சப்பறத் திருவிழா-39 சப்பறத் திருவிழா-39 சப்பறத் திருவிழா-40 சப்பறத் திருவிழா-40 சப்பறத் திருவிழா-41 சப்பறத் திருவிழா-41 சப்பறத் திருவிழா-42 சப்பறத் திருவிழா-42 சப்பறத் திருவிழா-43 சப்பறத் திருவிழா-43 சப்பறத் திருவிழா-44 சப்பறத் திருவிழா-44 சப்பறத் திருவிழா-25 சப்பறத் திருவிழா-25 சப்பறத்திருழா-46 சப்பறத்திருழா-46
வீடியோக்கள்
13
13
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More