அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2014
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சத்திருவிழா ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< March 2019 >>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Saturday, 23 March 2019
ஏழாந்திருவிழா
புகைப்படங்கள்
ஏழாந்திருவிழா1 ஏழாந்திருவிழா1 ஏழாந்திருவிழா2 ஏழாந்திருவிழா2 ஏழாந்திருவிழா3 ஏழாந்திருவிழா3 ஏழாந்திருவிழா4 ஏழாந்திருவிழா4 ஏழாந்திருவிழா5 ஏழாந்திருவிழா5 ஏழாந்திருவிழா6 ஏழாந்திருவிழா6 ஏழாந்திருவிழா7 ஏழாந்திருவிழா7 ஏழாந்திருவிழா8 ஏழாந்திருவிழா8 ஏழாந்திருவிழா9 ஏழாந்திருவிழா9 ஏழாந்திருவிழா10 ஏழாந்திருவிழா10 ஏழாந்திருவிழா11 ஏழாந்திருவிழா11 ஏழாந்திருவிழா12 ஏழாந்திருவிழா12 ஏழாந்திருவிழா13 ஏழாந்திருவிழா13 ஏழாந்திருவிழா14 ஏழாந்திருவிழா14 ஏழாந்திருவிழா15 ஏழாந்திருவிழா15 ஏழாந்திருவிழா16 ஏழாந்திருவிழா16 ஏழாந்திருவிழா17 ஏழாந்திருவிழா17 ஏழாந்திருவிழா18 ஏழாந்திருவிழா18 ஏழாந்திருவிழா19 ஏழாந்திருவிழா19 ஏழாந்திருவிழா20 ஏழாந்திருவிழா20 ஏழாந்திருவிழா21 ஏழாந்திருவிழா21 ஏழாந்திருவிழா22 ஏழாந்திருவிழா22 ஏழாந்திருவிழா23 ஏழாந்திருவிழா23 ஏழாந்திருவிழா24 ஏழாந்திருவிழா24 ஏழாந்திருவிழா25 ஏழாந்திருவிழா25 ஏழாந்திருவிழா26 ஏழாந்திருவிழா26 ஏழாந்திருவிழா27 ஏழாந்திருவிழா27 ஏழாந்திருவிழா28 ஏழாந்திருவிழா28 ஏழாந்திருவிழா29 ஏழாந்திருவிழா29 ஏழாந்திருவிழா30 ஏழாந்திருவிழா30 ஏழாந்திருவிழா31 ஏழாந்திருவிழா31 ஏழாந்திருவிழா32 ஏழாந்திருவிழா32 ஏழாந்திருவிழா33 ஏழாந்திருவிழா33 ஏழாந்திருவிழா34 ஏழாந்திருவிழா34 ஏழாந்திருவிழா35 ஏழாந்திருவிழா35 ஏழாந்திருவிழா36 ஏழாந்திருவிழா36 ஏழாந்திருவிழா37 ஏழாந்திருவிழா37 ஏழாந்திருவிழா38 ஏழாந்திருவிழா38 ஏழாந்திருவிழா39 ஏழாந்திருவிழா39
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More