அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
திருவிழா 2014
மகோற்சவ பந்தல் கால் கிரிகைகள் ஆரம்பம் கொடியேற்றம் கைலாசவாகனம் மூன்றாம் திருவிழா நான்காம் திருவிழா ஐந்தாம் திருவிழா திருமஞ்சத்திருவிழா ஏழாந்திருவிழா தங்கச்சப்பரம் சப்பறத்திருவிழா தேர்த்திருவிழா காலை தேர்த்திருவிழா மாலை தண்ணீர்ப் பந்தல் எல்லைமானப் பந்தல் காவடி தீர்த்த திருவிழா கொடிஇறக்கத்திருவிழா ஆலயச் சூழல் பூங்காவனம்
 
Events Calendar
<< March 2019 >>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Saturday, 23 March 2019
ஐந்தாம் திருவிழா
புகைப்படங்கள்
ஐந்தாம் திருவிழா1 ஐந்தாம் திருவிழா1 ஐந்தாம் திருவிழா2 ஐந்தாம் திருவிழா2 ஐந்தாம் திருவிழா3 ஐந்தாம் திருவிழா3 ஐந்தாம் திருவிழா4 ஐந்தாம் திருவிழா4 ஐந்தாம் திருவிழா5 ஐந்தாம் திருவிழா5 ஐந்தாம் திருவிழா6 ஐந்தாம் திருவிழா6 ஐந்தாம் திருவிழா7 ஐந்தாம் திருவிழா7 ஐந்தாம் திருவிழா8 ஐந்தாம் திருவிழா8 ஐந்தாம் திருவிழா9 ஐந்தாம் திருவிழா9 ஐந்தாம் திருவிழா10 ஐந்தாம் திருவிழா10 ஐந்தாம் திருவிழா11 ஐந்தாம் திருவிழா11 ஐந்தாம் திருவிழா12 ஐந்தாம் திருவிழா12 ஐந்தாம் திருவிழா13 ஐந்தாம் திருவிழா13 ஐந்தாம் திருவிழா14 ஐந்தாம் திருவிழா14 ஐந்தாம் திருவிழா15 ஐந்தாம் திருவிழா15 ஐந்தாம் திருவிழா16 ஐந்தாம் திருவிழா16 ஐந்தாம் திருவிழா17 ஐந்தாம் திருவிழா17 ஐந்தாம் திருவிழா18 ஐந்தாம் திருவிழா18 ஐந்தாம் திருவிழா19 ஐந்தாம் திருவிழா19 ஐந்தாம் திருவிழா20 ஐந்தாம் திருவிழா20 ஐந்தாம் திருவிழா21 ஐந்தாம் திருவிழா21 ஐந்தாம் திருவிழா22 ஐந்தாம் திருவிழா22 ஐந்தாம் திருவிழா23 ஐந்தாம் திருவிழா23 ஐந்தாம் திருவிழா24 ஐந்தாம் திருவிழா24 ஐந்தாம் திருவிழா25 ஐந்தாம் திருவிழா25 ஐந்தாம் திருவிழா26 ஐந்தாம் திருவிழா26 ஐந்தாம் திருவிழா27 ஐந்தாம் திருவிழா27 ஐந்தாம் திருவிழா28 ஐந்தாம் திருவிழா28 ஐந்தாம் திருவிழா29 ஐந்தாம் திருவிழா29 ஐந்தாம் திருவிழா30 ஐந்தாம் திருவிழா30 ஐந்தாம் திருவிழா31 ஐந்தாம் திருவிழா31 ஐந்தாம் திருவிழா32 ஐந்தாம் திருவிழா32 ஐந்தாம் திருவிழா33 ஐந்தாம் திருவிழா33 ஐந்தாம் திருவிழா34 ஐந்தாம் திருவிழா34 ஐந்தாம் திருவிழா35 ஐந்தாம் திருவிழா35 ஐந்தாம் திருவிழா36 ஐந்தாம் திருவிழா36 ஐந்தாம் திருவிழா37 ஐந்தாம் திருவிழா37 ஐந்தாம் திருவிழா38 ஐந்தாம் திருவிழா38 ஐந்தாம் திருவிழா39 ஐந்தாம் திருவிழா39 ஐந்தாம் திருவிழா40 ஐந்தாம் திருவிழா40 ஐந்தாம் திருவிழா41 ஐந்தாம் திருவிழா41 ஐந்தாம் திருவிழா42 ஐந்தாம் திருவிழா42 ஐந்தாம் திருவிழா43 ஐந்தாம் திருவிழா43 ஐந்தாம் திருவிழா44 ஐந்தாம் திருவிழா44 ஐந்தாம் திருவிழா45 ஐந்தாம் திருவிழா45 ஐந்தாம் திருவிழா46 ஐந்தாம் திருவிழா46 ஐந்தாம் திருவிழா47 ஐந்தாம் திருவிழா47 ஐந்தாம் திருவிழா48 ஐந்தாம் திருவிழா48 ஐந்தாம் திருவிழா49 ஐந்தாம் திருவிழா49 ஐந்தாம் திருவிழா50 ஐந்தாம் திருவிழா50 ஐந்தாம் திருவிழா51 ஐந்தாம் திருவிழா51 ஐந்தாம் திருவிழா52 ஐந்தாம் திருவிழா52 ஐந்தாம் திருவிழா53 ஐந்தாம் திருவிழா53 ஐந்தாம் திருவிழா54 ஐந்தாம் திருவிழா54 ஐந்தாம் திருவிழா55 ஐந்தாம் திருவிழா55 ஐந்தாம் திருவிழா56 ஐந்தாம் திருவிழா56 ஐந்தாம் திருவிழா57 ஐந்தாம் திருவிழா57 ஐந்தாம் திருவிழா58 ஐந்தாம் திருவிழா58 ஐந்தாம் திருவிழா59 ஐந்தாம் திருவிழா59 ஐந்தாம் திருவிழா60 ஐந்தாம் திருவிழா60 ஐந்தாம் திருவிழா61 ஐந்தாம் திருவிழா61 ஐந்தாம் திருவிழா62 ஐந்தாம் திருவிழா62 ஐந்தாம் திருவிழா63 ஐந்தாம் திருவிழா63 ஐந்தாம் திருவிழா64 ஐந்தாம் திருவிழா64
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More